"Książka to mistrz, co darmo nauki udziela, kto ją lubi - doradcę ma i przyjaciela"
Gminna Biblioteka Publiczna w Skomlinie, ul. Trojanowskiego 1, 98-346 Skomlin
tel.: 43 886 44 84 | e-mail: info@biblioteka-skomlin.pl

Nasza biblioteka

Portal e-Usug bibliotecznych w.bibliotece.pl

Ksigozbir

Ciekawostki

Nowoci ksikowe

Facebook

Portal informacyjny gminy Skomlin

Creative SEO

Wakacje w bibliotece
Wpisany przez   
czwartek, 02 sierpnia 2018 11:13

Filia Biblioteczna we Wróblewie przygotowała dla dzieci ciekawe zajęcia plastyczne w czerwcu i lipcu bieżącego roku. Zajęcia przygotowane przez Panią Martę Małyska odbywały się cyklicznie, w każdym tygodniu.

Więcej…
 
Klauzula RODO
Wpisany przez   
czwartek, 28 czerwca 2018 12:10

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2   Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE )2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronir danych (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119,s. 1)

Informujemy o zasadach przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminnna Biblioteka Publiczna w Skomlinie, z siedzibą : 98-346 Skomlin, ul. Trojanowskiego 1,zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2.Inspektorem Danych Osobowych u Administratora jest Mateusz Drab, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

3. Celem przetwarzania danych jest : realizacja zadań Biblioteki.

4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu określonym w treści zgody, w celu realizacji umów zawartych z podmiotami świadczacymi usługi dla Biblioteki lub wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Bibliotece stanowi art. 6 ust. 1 lit. a)b)c) ogólnego rozporzadzenia o ochronie danych.

5.W przypadku kiedy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody ich podanie ma charakter dobrowolny i w związku z tym ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.W przypadku, kiedy przesłanke do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy prawa powszechnie obowiązujacego lub zawarta między stronami umowa, ich podanie jest niezbędne do realizacji wynikających z nich obowiązków.

7. Dane osobowe będa przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 2, dochodzenia  związanych z nimi roszczeń oraz przez okres przechowywania zgodny z Instrukcją Kancelaryjną Biblioteki i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

8. Dane osobowe będziemy przetwarzać w następujących celach:

a) udostępnianie zbiorów bibliotecznych i kontrola ich zwrotów,

b) umożliwienie ci on-line dostępu do twojego konta czytelniczego,

c) wysyłanie ci przypomnień o terminie zwrotu zbiorów bibliotecznych oraz monitów w przypadku przekroczenia terminu zwrotu,

d)statystyka publiczna,

e) udostepnienie Ci Internetu,

f) umożliwienie Ci skorzystania ze zbiorów innych bibliotek w ramach wypozyczeń międzybibliotecznych,

g) umożliwienie ci skorzystania z innych naszych usług.

8. Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres korzystania z Biblioteki oraz przez 3 lata od rezygnacji z usług bibliotecznych, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z art. 442, w związku z art 118 usatwy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

9. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione do kontroli zgodnie z przepisami prawa, ponadto firmy świadczące na naszą rzecz usługi prawne, doradcze, informatyczne. Odbiorcami danych będą też nasi pracownicy i osoby fizyczne wykonujące obowiązki na podstawie umowy cywilnoprawnej.

10. Zgodnie z RODO przysługują ci prawa:

a) dostępu do swoich danych ,

b) uzupełniani, poprawiania, sprostowania swoich danych,

c) usunięcia danych, gdy ich przetwarzanie nie nastepuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

d) ograniczenia przetwarzania danych,

e) wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Twoją szczgólną sytuacją, gdy przetwarzanie danych następuje w ramach sprawowania wladzy publicznej.

 
Spotkanie autorskie z Kasią Bulicz-Kasprzak
Wpisany przez   
środa, 09 maja 2018 12:51

Wczoraj, 15 maja 2018 naszym gościem była Pani Kasia Bulicz-Kasprzak, pisarka powieści obyczajowych, która zadebiutowała w roku 2012 za sprawą konkursu literackiego organizowanego przez Wydawnictwo "Nasza Księgarnia".

Więcej…
 
Rajd rowerowy "Odjazdowy bibliotekarz"
Wpisany przez   
wtorek, 08 maja 2018 15:46

W sobotę, 12 maja odbył się  rajd rowerowy organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Skomlinie i Filię we Wróblewie. W rajdzie wzięło udział  24 uczestników, dzieci, mlodzież i dorośli.

Więcej…
 
8 maja -Dzień Bibliotekarza
Wpisany przez   
wtorek, 08 maja 2018 15:28

Pierwsze informacje o zawodzie bibliotekarza pochodzą jeszcze z czasów starożytnych. Święto zostało zainicjowane przez Stowwarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  -Jest obchodzone każdego 8 maja, od 1985 roku. Jest to święto podsumowujące pracę,osiągnięcia i budowanie wizerunku bibliotek, a także samych bibliotekarzy. Dzień ten rozpoczyna Tydzień Bibliotek

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 14