"Książka to mistrz, co darmo nauki udziela, kto ją lubi - doradcę ma i przyjaciela"
Gminna Biblioteka Publiczna w Skomlinie, ul. Trojanowskiego 1, 98-346 Skomlin
tel.: 43 886 44 84 | e-mail: info@biblioteka-skomlin.pl

Portal e-Usług bibliotecznych w.bibliotece.pl

Księgozbiór

Facebook

Portal informacyjny gminy Skomlin

Creative SEO

Jak się zapisać do biblioteki? PDF Drukuj Email

Do biblioteki mogą zapisać się wszyscy chętni, również spoza naszej gminy. Potrzebny będzie dokument tożsamości oraz w przypadku osób niepełnoletnich obecność rodzica lub opiekuna.

Warunkiem zapisu jest:

- okazanie ważnego Dowodu Osobistego (w przypadku uczniów - Legitymacji Szkolnej),
- wypełnienie karty zapisu,
- zapoznanie się z regulaminem korzystania ze zbiorów bibliotecznych,
- podpisanie zobowiązania do przestrzegania zasad regulaminowych (za osoby niepełnoletnie zobowiązanie podpisuje rodzic lub opiekun prawny, który powinien okazać się dowodem osobistym).

Czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną. Za wydanie karty bibliotecznej pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 4 zł.
Uwaga! Czytelnik jest zobowiązany informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.
Nie jest wymagane zapisanie się do biblioteki przy korzystaniu z usług świadczonych na miejscu.
Każdy z zainteresowanych może - bez zapisu - skorzystać z Czytelni (wraz z dostępem do Internetu) po okazaniu się ważnym dokumentem ze zdjęciem i wpisaniu do rejestru odwiedzin.

Korzystanie z udostępniania zbiorów bibliotecznych jest nieodpłatne.