"Książka to mistrz, co darmo nauki udziela, kto ją lubi - doradcę ma i przyjaciela"
Gminna Biblioteka Publiczna w Skomlinie, ul. Trojanowskiego 1, 98-346 Skomlin
tel.: 43 886 44 84 | e-mail: info@biblioteka-skomlin.pl

Nasza biblioteka

Portal e-Usug bibliotecznych w.bibliotece.pl

Ksigozbir

Ciekawostki

Nowoci ksikowe

Facebook

Portal informacyjny gminy Skomlin

Creative SEO

PDF Drukuj Email

Do biblioteki mog zapisa si wszyscy chtni, rwnie spoza naszej gminy. Potrzebny bdzie dokument tosamoci oraz w przypadku osb niepenoletnich obecno rodzica lub opiekuna.

Warunkiem zapisu jest:

- okazanie wanego Dowodu Osobistego (w przypadku uczniw - Legitymacji Szkolnej),
- wypenienie karty zapisu,
- zapoznanie si z regulaminem korzystania ze zbiorw bibliotecznych,
- podpisanie zobowizania do przestrzegania zasad regulaminowych (za osoby niepenoletnie zobowizanie podpisuje rodzic lub opiekun prawny, ktry powinien okaza si dowodem osobistym).

Czytelnik otrzymuje kart biblioteczn. Za wydanie karty bibliotecznej pobierana jest jednorazowa opata w wysokoci 4 z.
Uwaga! Czytelnik jest zobowizany informowa bibliotek o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoy.
Nie jest wymagane zapisanie si do biblioteki przy korzystaniu z usug wiadczonych na miejscu.
Kady z zainteresowanych moe - bez zapisu - skorzysta z Czytelni (wraz z dostpem do Internetu) po okazaniu si wanym dokumentem ze zdjciem i wpisaniu do rejestru odwiedzin.

Korzystanie z udostpniania zbiorw bibliotecznych jest nieodpatne.