"Książka to mistrz, co darmo nauki udziela, kto ją lubi - doradcę ma i przyjaciela"
Gminna Biblioteka Publiczna w Skomlinie, ul. Trojanowskiego 1, 98-346 Skomlin
tel.: 43 886 44 84 | e-mail: info@biblioteka-skomlin.pl

Portal e-Usług bibliotecznych w.bibliotece.pl

Księgozbiór

Facebook

Portal informacyjny gminy Skomlin

Creative SEO

Książki i czasopisma PDF Drukuj Email

Gminna Biblioteka Publiczna w Skomlinie gromadzi i udostępnia zbiory ze wszystkich dziedzin wiedzy. Służy kształtowaniu kultury społeczeństwa, kształceniu ogólnemu i zawodowemu, wychowaniu i kulturalnej rozrywce społecznej.

Zbiory biblioteczne wg stanu na dzień 2012-12-31 liczą 19117 wolumenów w tym:

w Bibliotece w Skomlinie - 12830 wolumenów
w Bibliotece we Wróblewie - 6287 wolumenów

Struktura księgozbioru w obydwu placówkach stanowi:

- literatura piękna dla dzieci i młodzieży 5218 wolumenów
- literatura piękna dla dorosłych 8304 wolumenów
- literatura popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży 349 wolumenów
- literatura popularnonaukowa dla dorosłych 5595 wolumenów

w tym zbiory książek o naszym regionie 410 wolumenów
Biblioteka gromadzi też zbiory nieksiążkowe w postaci dokumentów elektronicznych, wideokaset, a także dokumenty życia społecznego.
Informacje o zbiorach dostępne są poprzez katalogi on-line pod adresem www.skomlin-gbp.sowwwa.pl oraz w katalogach kartkowych znajdujących się w bibliotece.

Księgozbiór:

- literatura popularno-naukowa, wszystkie dziedziny wiedzy
- literatura piękna dla dzieci i dorosłych
- literatura piękna polska i obca; klasyka i współczesna, poezja, dramat, proza
- literatura popularno-naukowa, wszystkie dziedziny wiedzy

Czasopisma:

Dziennik Łódzki
Goniec Regionalny
Poradnik Domowy
Poradnik Bibliotekarza
Przyjaciółka
Tygodnik Wieluński
Wieluniak
Ziemia Łódzka

Czytelnia posiada bogaty zbiór literatury regionalnej i materiałów dotyczących regionu - kartotekę regionalną. Czytelnia dysponuje dostępem do Internetu za opłatą 2 zł/godz. Istnieje również możliwość skorzystania z kserokopiarki. Czytelnik sam dokonuje wyboru (wolny dostęp do części księgozbioru) lub korzysta z pomocy bibliotekarza. Literatura piękna ułożona jest w porządku alfabetycznym, według nazwisk autorów lub tytułów. Księgozbiór popularno-naukowy rozmieszczony jest na półkach według działów Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, co ułatwia tematyczne poszukiwanie danej pozycji. W wypożyczalni zatrudniony jest bibliotekarz z odpowiednim przygotowaniem zawodowym, który w razie potrzeby udziela czytelnikom fachowej pomocy. Osoby korzystające z tego działu to młodzież pow. 16 roku życia i dorośli.

Zainteresowani mają do dyspozycji księgozbiór w liczbie 11 tysięcy woluminów i katalogi: alfabetyczny oraz rzeczowy (UKD).

Zasady wypożyczania:

- jednorazowo wypożyczamy nie więcej niż 5 książek
- czas wypożyczenia książek - 1 miesiąc
- za zniszczone książki i upomnienia wysłane z powodu przetrzymania płaci czytelnik
- bibliotekarz może przedłużyć okres wypożyczenia książek

Kary za przetrzymanie książek wypożyczonych w systemie Sowa są naliczane automatycznie przez system w wysokości 5 gr za każdy dzień przetrzymania każdej książki.