"Książka to mistrz, co darmo nauki udziela, kto ją lubi - doradcę ma i przyjaciela"
Gminna Biblioteka Publiczna w Skomlinie, ul. Trojanowskiego 1, 98-346 Skomlin
tel.: 43 886 44 84 | e-mail: info@biblioteka-skomlin.pl

Nasza biblioteka

Portal e-Usug bibliotecznych w.bibliotece.pl

Ksigozbir

Ciekawostki

Nowoci ksikowe

Facebook

Portal informacyjny gminy Skomlin

Creative SEO

PDF Drukuj Email

Gminna Biblioteka Publiczna w Skomlinie gromadzi i udostpnia zbiory ze wszystkich dziedzin wiedzy. Suy ksztatowaniu kultury spoeczestwa, ksztaceniu oglnemu i zawodowemu, wychowaniu i kulturalnej rozrywce spoecznej.

Zbiory biblioteczne wg stanu na dzie 2012-12-31 licz 19117 wolumenw w tym:

w Bibliotece w Skomlinie - 12830 wolumenw
w Bibliotece we Wrblewie - 6287 wolumenw

Struktura ksigozbioru w obydwu placwkach stanowi:

- literatura pikna dla dzieci i modziey 5218 wolumenw
- literatura pikna dla dorosych 8304 wolumenw
- literatura popularnonaukowa dla dzieci i modziey 349 wolumenw
- literatura popularnonaukowa dla dorosych 5595 wolumenw

w tym zbiory ksiek o naszym regionie 410 wolumenw
Biblioteka gromadzi te zbiory nieksikowe w postaci dokumentw elektronicznych, wideokaset, a take dokumenty ycia spoecznego.
Informacje o zbiorach dostpne s poprzez katalogi on-line pod adresem www.skomlin-gbp.sowwwa.pl oraz w katalogach kartkowych znajdujcych si w bibliotece.

Ksigozbir:

- literatura popularno-naukowa, wszystkie dziedziny wiedzy
- literatura pikna dla dzieci i dorosych
- literatura pikna polska i obca; klasyka i wspczesna, poezja, dramat, proza
- literatura popularno-naukowa, wszystkie dziedziny wiedzy

Czasopisma:

Dziennik dzki
Goniec Regionalny
Poradnik Domowy
Poradnik Bibliotekarza
Przyjacika
Tygodnik Wieluski
Wieluniak
Ziemia dzka

Czytelnia posiada bogaty zbir literatury regionalnej i materiaw dotyczcych regionu - kartotek regionaln. Czytelnia dysponuje dostpem do Internetu za opat 2 z/godz. Istnieje rwnie moliwo skorzystania z kserokopiarki. Czytelnik sam dokonuje wyboru (wolny dostp do czci ksigozbioru) lub korzysta z pomocy bibliotekarza. Literatura pikna uoona jest w porzdku alfabetycznym, wedug nazwisk autorw lub tytuw. Ksigozbir popularno-naukowy rozmieszczony jest na pkach wedug dziaw Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesitnej, co uatwia tematyczne poszukiwanie danej pozycji. W wypoyczalni zatrudniony jest bibliotekarz z odpowiednim przygotowaniem zawodowym, ktry w razie potrzeby udziela czytelnikom fachowej pomocy. Osoby korzystajce z tego dziau to modzie pow. 16 roku ycia i doroli.

Zainteresowani maj do dyspozycji ksigozbir w liczbie 11 tysicy woluminw i katalogi: alfabetyczny oraz rzeczowy (UKD).

Zasady wypoyczania:

- jednorazowo wypoyczamy nie wicej ni 5 ksiek
- czas wypoyczenia ksiek - 1 miesic
- za zniszczone ksiki i upomnienia wysane z powodu przetrzymania paci czytelnik
- bibliotekarz moe przeduy okres wypoyczenia ksiek

Kary za przetrzymanie ksiek wypoyczonych w systemie Sowa s naliczane automatycznie przez system w wysokoci 5 gr za kady dzie przetrzymania kadej ksiki.