"Książka to mistrz, co darmo nauki udziela, kto ją lubi - doradcę ma i przyjaciela"
Gminna Biblioteka Publiczna w Skomlinie, ul. Trojanowskiego 1, 98-346 Skomlin
tel.: 43 886 44 84 | e-mail: info@biblioteka-skomlin.pl

Portal e-Usług bibliotecznych w.bibliotece.pl

Księgozbiór

Facebook

Portal informacyjny gminy Skomlin

Creative SEO

O bibliotece PDF Drukuj Email

Gminna Biblioteka Publiczna w Skomlinie jest samorządową instytucją kultury. Działa w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom gminy. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu  potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców, upowszechnianiu wiedzy, nauki i kultury. Gromadzi, opracowuje, upowszechnia i udostępnia zbiory, pełni funkcję ośrodka informacji bibliotecznej, organizuje imprezy promujące czytelnictwo, wiedzę i kulturę.

Biblioteka oferuje czytelnikom dostęp do:

- literatury pięknej polskiej i obcej
- literatury dla dzieci i młodzieży
- literatury popularnonaukowej
- czasopism dla dorosłych i dla dzieci
- materiałów dotyczących gminy i regionu

Usługi:

- wypożyczanie książek i czasopism na zewnątrz
- rezerwowanie książek
- udostępnianie książek i czasopism na miejscu
- udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych
- opracowywanie zestawień bibliograficznych
- organizowanie lekcji bibliotecznych

Działalność kulturalno-oświatowa:

- lekcje biblioteczne
wystawy tematyczne, jubileuszowe, literackie
- konkursy literackie, plastyczne, różne
- spotkania autorskie z pisarzami,
- spotkania środowiskowe

Współpraca

Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, Publicznym Przedszkolem w Skomlinie i Szkołą Podstawową w Skomlinie.
Gminna Biblioteka współuczestniczy w organizowaniu wielu ważnych imprez i spotkań dla mieszkańców gminy. Biblioteka włącza się do obchodów rocznic narodowych, literackich i kulturalnych.