"Książka to mistrz, co darmo nauki udziela, kto ją lubi - doradcę ma i przyjaciela"
Gminna Biblioteka Publiczna w Skomlinie, ul. Trojanowskiego 1, 98-346 Skomlin
tel.: 43 886 44 84 | e-mail: info@biblioteka-skomlin.pl

Nasza biblioteka

Portal e-Usug bibliotecznych w.bibliotece.pl

Ksigozbir

Ciekawostki

Nowoci ksikowe

Facebook

Portal informacyjny gminy Skomlin

Creative SEO

Informacja o dofiansowaniu z Instytutu Książki w Krakowie
Wpisany przez   
piątek, 06 grudnia 2019 15:36

Gminna Biblioteka Publiczna w Skomlinie otrzymała z Instytutu Książki w Krakowie dofinansowanie w wysokości 22 000 zł na realizację zadania w ramach programu " Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019". Środki finansowe z Instytutu Książki zostały wydane na zakup komputerów stacjonarnych i laptopów, drukarek laserowych oraz innych urządzeń peryferyjnych, które będą użytkowane w naszych placówkach bibliotecznych. Szybki rozwój technologii teleinformatycznych umożliwia dzisiaj dostęp do informacji, posiadanie informacji i edukację na niespotykaną dotychczas skalę. Rozwinięta baza informacyjna i komunikacyjna stała sie podstawowym czynnikiem rozwoju cywilizacyjnego. Równocześnie zwiększa się różnica w zakresie posiadania informacji i dostępu do niej przez pojedynczych ludzi, grupy społeczne czy mieszkańców różnych regionów. Wynika to między innymi z bariery ekonomicznej ograniczającej wielu osobom dostęp do kpmputera i internetu. Biblioteki mogą być miejscami znoszącymi tę barierę poprzez umożliwienie bezpłatnego korzystania z nowoczesnych technologii wszystkim, bez względu na ich status materialny.

Zadanie było realizowane w okresie od 23 września do 30 listopada 2019. Wkład własny naszej instytucji wyniósł ok. 4000 zł. Celem Programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019" jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do najnowszych technologii i wyrównywanie szans mieszkańców miejscowści w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. Nasza biblioteka jest beneficjentem tego programu juz po raz drugi, pierwszy raz otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup komputerów w 2013 r.